Dzień Stanisława Hadyny

25IX 23

Dzień Stanisława Hadyny

70-letnia historia działalności „Śląska”, udokumentowana na wielu kartach książek, recenzji i artykułów, zapisana jest przede wszystkim w sercach, umysłach i pamięci ludzi. W dziejowym nurcie „Śląska” wyróżnia się postać Stanisława Hadyny -  założyciela, wieloletniego kierownika artystycznego i dyrygenta, którego w sposób szczególny wspominamy każdego roku w dniu rocznicy jego urodzin - 25 września.

Ważnym elementem zbiorowej pamięci o twórcy Zespołu „Śląsk” jest w tym dniu organizacja wydarzenia, w którym uczestniczą przedstawiciele szkół noszących imię Stanisława Hadyny oraz szkół związanych z Zespołem „Śląsk”.

W tym roku Dzień Pamięci Stanisława Hadyny odbył się w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Zespołu „Śląsk”. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje - przedstawiciele dyrekcji i grona nauczycielskiego - pięciu „Szkół Hadynowskich”: Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie-Maciejkowicach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy na Zaolziu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. Jerzego Wójcika w Piekarach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie.

W wydarzenie wpisał się również przyjazd uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, którzy wzięli udział w działaniach edukacyjnych, warsztatach i zwiedzili siedzibę Zespołu „Śląsk”. Udział młodego pokolenia w przedsięwzięciu stanowił ważny element kontynuacji idei kultywowania dokonań oraz zasług Stanisława Hadyny w dziele tworzenia regionalnych wartości i dziedzictwa kultury polskiej.