Dni Otwarte - edycja 2024

07VI 24

Dni Otwarte - edycja 2024

Tegoroczna edycja Dni Otwartych, którą zrealizowaliśmy 5 i 6 czerwca, związana była z szeroko pojętą edukacją dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie ukierunkowane było również na przybliżeniu działalności artystycznej Zespołu „Śląsk” jako instytucji kultywującej polskie i regionalne dziedzictwo kulturowe.

5 czerwca odbył się Finał XIV Wojewódzkiego Konkursu - „Edukacja regionalna w szkole”, zorganizowanego wspólnie z Wojewodą Śląskim i Śląskim Kuratorium Oświaty. Wśród przedstawicieli administracji rządowej województwa obecni byli Wicewojewoda Śląski -Michał Kopański i Śląska Kurator Oświaty - Aleksandra Dyla. W wydarzeniu uczestniczyli również Dyrektorzy Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach, Zastępca Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława   Hadyny - Tomasz Janikowski oraz nauczyciele i uczniowie szkół zakwalifikowanych do finału konkursu. XIV edycja konkursowych zmagań, których celem było pogłębianie więzi z regionem oraz kształcenie odpowiedzialności za pielęgnowanie dorobku pokoleń, była spotkaniem dzieci i młodzieży z całego regionu. Zakres programowy wydarzenia o charakterze interdyscyplinarnym w trzech kategoriach wiekowych wypełniły: rozgrywki grupowe, prezentacje sceniczne, gry terenowe, różnokierunkowe warsztaty i zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie.

5 czerwca w ramach Dni Otwartych gościliśmy również przedstawicieli Szkół Hadynowskich. W integracyjnym spotkaniu, połączonym z działaniami edukacyjnymi, uczestniczyli nauczyciele wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie-Maciejkowicach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. Jerzego Wójcika w Piekarach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. 

W ramach Dnia Otwartego realizowanego 6 czerwca przyjęliśmy grupy uczniów ze szkół z Katowic, Tarnowskich Gór, Myszkowa, Brynka i Miasteczka Śląskiego. Koncentrując się na formowaniu profesjonalnej oferty i zadań z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, zorganizowaliśmy różnokierunkowe warsztaty, wzbogacając uczestników nowymi treściami, doświadczeniami, umiejętnościami i sprawnościami. Od wielu lat nieodłącznym działaniem wydarzenia było zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, przybliżające historię okazałego neoklasycystycznego założenia rezydencjonalnego. Zaprezentowane w pałacu wystawy tematyczne nakreśliły uczestnikom ponad 70-lecią działalność artystyczną i edukacyjną Zespołu „Śląsk”. Rozległy i zadbany wokół pałacu teren parku był w tym dniu miejscem spacerów i odpoczynku.

Dni Otwarte w siedzibie „Śląska” były podsumowane Koncertami Edukacyjnymi w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny. Skierowane do młodego pokolenia stanowiły swoiste przesłanie dla podejmowanych działań krzewienia i budowania właściwych wzorów odbioru kultury tradycyjnej, które są podstawą tworzenia przyszłości. Pełne, twórcze i z pasją zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania edukacyjno-artystyczne ukazało ich gotowość do kontynuowania rodzimych tradycji. Wyraziło również dojrzałą i świadomą postawę odpowiedzialnych strażników przyszłości wielowiekowego dziedzictwa narodowego.