Reprezentanci Zespołu "Śląsk" na ogólnopolskiej konferencji z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny07 Października 2019

2 i 3 października w Cieszynie i Wiśle odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny. Obradom towarzyszyły wydarzenia kulturalne: projekcja filmu, koncert i dwie wystawy. W Konferencji uczestniczyli specjaliści w zakresie muzyki, folkloru, historii, literatury i kultury. Referaty wygłosili także przedstawiciele Zespołu „Śląsk”: dr Karolina Banach, Sylwia Richter i dr Zygmunt Magiera.

Postać założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprezentowano w nowej, mało znanej dotąd odsłonie. Żadna z wcześniej organizowanych konferencji i sesji naukowych nie podejmowała tak szeroko zagadnień związanych z twórczością Stanisława Hadyny, jego dorobkiem muzycznym i literackim. W zamierzeniu organizatorów wydarzenie ma inspirować i zachęcać do dalszych poszukiwań źródłowych i analiz niesłychanie bogatej i wielowymiarowej twórczości Stanisława Hadyny. Organizatorzy planują upublicznić jej wyniki w postaci osobnego wydawnictwa.

Pierwszy dzień obrad toczył się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w Sali Kameralnej im. Jana Sztwiertni. Poświęcono go twórczości muzycznej Stanisława Hadyny, zwłaszcza inspirowanej śląskim folklorem. Referaty wygłosili prof. Daniel Kadłubiec z Zaolzia, prof. Jolanta Szulakowska-Kulawik z Akademii Muzycznej w Katowicach, dr Karolina Banach reprezentująca Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, dr Danuta Zoń-Ciuk z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego, prof. Akademii Muzycznej Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska oraz prof. Uniwersytetu Śląskiego Hubert Miśka. Na zakończenie części merytorycznej konferencji odbyła się projekcja filmu „Młodość Chopina”, nakręconego w 1952 roku przez Telewizję Polską. Scenariusz powstał m.in. w oparciu o nagrodzoną pracę Stanisława Hadyny pt. „Niezatarte ślady”.

W drugim dniu Konferencja przeniosła się do  Sali Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle, gdzie prelegenci omawiali źródła i materiały do biografii Stanisława Hadyny (Danuta Szczypka z Wisły), pozostawione przez niego rękopisy nutowe oraz literackie (Sylwia Richter i dr Zygmunt Magiera z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”), analizowali jego prozę i dramaty (dr Łucja Dawid, dr Xymena Borowiak, prof. Włodzimierz Szturc). Nie zabrakło tematu inspiracji folklorem beskidzkim (dr hab. Magdalena Szyndler – etnomuzykolog Uniwersytetu Śląskiego), a także kwestii filozofii, etyki i religii - również poruszanych przez Hadynę w swojej twórczości literackiej (dr hab. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej Izabela Trzcińska). Dr Renata Czyż przypomniała także sylwetki niezwykłych ludzi, twórców nauki i kultury, których Stanisław Hadyna spotkał na swojej drodze życia. Po zakończeniu obrad można było usłyszeć dzieła Profesora podczas koncertu kameralnego „Stanisław Hadyna – in memoriam”. Poruszające mazurki i preludia oraz „Pieśń bez słów na skrzypce i fortepian” z odnalezionego rękopisu zostały po raz pierwszy wykonane publicznie. Utwory te, napisane w 1946 roku, autor zadedykował ukochanej żonie. Na scenie wystąpili: Sabina Olbrich-Szafraniec – sopran, Adam Wagner – skrzypce oraz Agnieszka Kopińska – fortepian. Koncert prowadziła Grażyna Durlow.

Konferencji, której organizatorami byli cieszyński Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle, towarzyszyły dwie wystawy. Plenerowa, prezentowana na Placu Hoffa w Wiśle, którą przygotowało miasto we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz czasowa ekspozycja wykonana przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Konferencję i towarzszące jej prezentacje kulturalne wsparło finansowo miasto Wisła, w którym odbywa się szereg wydarzeń Roku Hadynowskiego i od którego Stanisław Hadyna otrzymał tytuł Honorowego Obywatela.

 

Przy opracowaniu tekstu skorzystano z materiałów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.Śniegonia w Wiśle.

Powrót