Warsztaty taneczne dla nauczycieli04 Października 2019

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych i Sztuki Ludowej CIOFF® zapraszają do udziału w

PROJEKCIE EDUKACYJNYM – CYKLU WARSZTATÓW
„EDUKACJA TANECZNA JAKO PODSTAWA AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI”.

opartym na podstawach programowych edukacji dzieci i młodzieży opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodny z deklaracją UNESCO przyjętą przez Światową Konferencję Ministrów Kultury.

Program kierowany jest do wszystkich nauczycieli w szczególności nauczycieli szkół muzycznych, nauczania początkowego, nauczycieli rytmiki i wychowania fizycznego chcących przygotować się do prowadzenia zajęć lub rozwijać swe dotychczasowe umiejętności w dziedzinie tańca.

 

Szczegółowe informacje

Karta zgłoszenia

Powrót