Sałasznicy

Opera ludowa z muzyką Jana Sztwiertni i librettem Ferdynanda Dyrny. Widowisko kulturowo i historycznie osadzone jest w Beskidach, w środowisku wiślańsko – cieszyńskim. Ludowy charakter opery podkreślają surowe dźwięki trombit, tekst pisany gwarą oraz stroje ludowe i choreografie tańców. Ważnym elementem widowiska są, utrzymane w romantycznym nastroju, arie, duety i sceny chóralne.
Opowieść o życiu górali wiślańskich „Sałasznicy”, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, bawi, zachwyca, stanowi niezapomniany muzyczny obraz tradycji regionu beskidzkiego.

Program jednoczęściowy, 90 minut


powrót