Prace przy zieleni w zabytkowym Zespole Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie

Prace przy zieleni w zabytkowym Zespole Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie

Realizacja zadania pn: „Prace przy zieleni w zabytkowym Zespole Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie” trwała od grudnia 2020r. do 10 grudnia 2021r.

Głównym celem projektu było właściwe i specjalistyczne zadbanie o zieleń zabytkową, zapewnienie prawidłowego wzrostu roślinności i bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w parku. Ponadto celem zadania było także zachowanie walorów i ciągłości zabytkowego parku z okresu neoklasycyzmu, z którego w przyszłości będą mogły korzystać następne pokolenia. Wszystkie przeprowadzone prace miały za zadanie również utrzymać pierwotny układ kompozycyjny parku w stylu angielskim i zapewnić utrzymanie  właściwego  stanu ekosystemu.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

  • pielęgnację cięć ponad 513 sztuk drzew (563 pni), cięcia sanitarne usuwające wszystkie suche, uszkodzone i chore pędy drzew oraz cięcia korekcyjne, instalacje wiązań elastycznych,
  • wycinkę 83 szt. drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu (102 pnie),
  • usuwanie (frezowanie) pniaków po ściętych drzewach (83 sztuki),
  • uzupełnienie nowych nasadzeń - 98 szt. drzew,
  • przesadzanie 2 szt. drzew,
  • pielęgnację trawników parkowych (4,2 ha),
  • czyszczenie rowów melioracyjnych (31,8 m³),
  • czyszczenie przepustów rurowych (78,2 mb).


Całkowita wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi:
417 220,94 zł, w tym:

333 776,75 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i 83 444,19 zł środki własne.polecamy