Prace konserwacyjno - zabezpieczające budynku dawnej ujeżdżalni

W ramach tego zadania wykonano:

  • odbicie i uzupełnienie zniszczonych tynków,
  • oczyszczenie elewacji ze starych warstw malarskich oraz zbędnych instalacji,
  • gruntowanie,  malowanie elewacji,
  • malowanie elementów metalowych (parapety, obróbki malarskie) i drewnianych (okna, drzwi, brama),
  • wymiana rynien i rur spustowych,
  • roboty rozbiórkowe elementów betonowych oraz roboty towarzyszące.


Data realizacji: 2001 r.

Wartość inwestycji:
10 552,41 zł

w tym:
10 000,00 zł – środki budżetu państwa
552,41 zł – środki własnepolecamy