Wycieczki

Szanowni Państwo, w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informujemy, iż zwiedzanie siedziby Zespołu Śląsk zostaje zawieszone do odwołania.
Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.

 

Oferta dla dorosłych

Wycieczka (do 120 minut)
Oferta obejmuje:
  - zapoznanie się z historią Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie,
  - projekcję filmu: koncert „A to Polska właśnie” – Zespołu „Śląsk”
  - zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacowych, w których prezentowane są pamiątki, nagrody, plakaty oraz zdjęcia  archiwalne,
  - prezentację kostiumów scenicznych i strojów ludowych z możliwością  ich przymierzenia.,
  -  zwiedzanie kaplicy z możliwością wejścia na taras widokowy,
  - zwiedzanie zrewitalizowanego Zespołu Pałacowo-Parkowego - spacer indywidualny,
  - spotkanie z artystami Zespołu.

Warsztaty artystyczne i edukacyjne (45-60 minut)
-   tańce narodowe  tj.  polonez, mazur, kujawiak, oberek, krakowiak,
-   tańce ludowe i zabawy śląskie tj. trojak, owczarek, gołąbek, grozik,      
-   ruch sceniczny,
-   teatralno – dykcyjne,
-   etnograficzno – plastyczne,
-   wokalne
* do wyboru jeden rodzaj warsztatów edukacyjno -  artystycznych

Szczegółowy program pobytu ustalany jest dla każdej grupy indywidualnie.
Oferta obowiązuje dla grup zorganizowanych do 30 osób.

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie działania prowadzone przez artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk” odbywają się  w języku  polskim.
•  Program pobytu  może ulec zmianie w zależności od planu pracy artystycznej  i organizacyjnej Zespołu.
• Na  warsztaty taneczne oraz ruchowe wymagane obuwie zmienne , strój pozwalający na ćwiczenia  ruchowe oraz spięte włosy.
• Uczestnicy pobytu mogą skorzystać z oferty gastronomicznej po wcześniejszych ustaleniach.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Zespołu „Śląsk”.

 

Oferta dla przedszkoli

• GRUPA PRZEDSZKOLNA (dzieci w wieku 4-6 lat, do 30 uczestników)
Program zajęć edukacyjnych (do wyboru) obejmuje:
- warsztaty rytmiczne - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty muzyczne - 30 minut (lub 45 min.)
- zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego - 90 min.

Warsztaty edukacyjno-artystyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego, działającego przy Zespole „Śląsk” oraz Artystów Chóru i Baletu Zespołu „Śląsk”. Zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych, przystosowanych do potrzeb zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz w Izbie Tradycji. Różnokierunkowe zajęcia inspirują i motywują dzieci i młodzież w wieku szkolnym do szerszego rozwoju. Zachęcają do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zajęć muzycznych. Wskazują wartości wynikające z szerszego poznania świata muzyki i tańca. Pokazują inną formę edukacji muzycznej w zakresie kształcenia artystycznego.

Warsztaty rytmiczne - radosne, ekspresyjne zajęcia ruchowe usprawniające motorykę, poczucie rytmu, spostrzegawczość oraz rozwijające wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych. Dzieci podczas zajęć kształtują koncentrację i plastyczność ruchową - uczą się rytmicznego, harmonijnego poruszania, poznają najprostsze układy i elementy taneczne.

Warsztaty muzyczne wprowadzają przedszkolaki w barwny świat dźwięków i śpiewu. Rozbudzają poczucie estetyki muzycznej i wrażliwość słuchową u dzieci. Doskonalą umiejętności wokalne i uczą podstawowych pojęć i wiadomości o muzyce. Poprzez śpiew prostych wyliczanek i piosenek dziecięcych, rozróżnianie barw dźwięków różnych instrumentów, zgadywanki muzyczne i zabawę, stymulują rozwój wokalny i muzyczny przedszkolaków.

Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie
Siedzibą Zespołu „Śląsk” jest jeden z największych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. Neoklasycystyczny pałac, po rozbudowach zachowany w kształcie podkowy, jest usytuowany malowniczo w krajobrazowym parku w stylu angielskim z pomnikami przyrody, imponując architekturą i okazałością. Wewnątrz pałacu zachowały się częściowo pierwotne sklepienia i fragmenty sztukaterii. Do użytku zwiedzających dostępne są najpiękniejsze sale obiektu – sala balowa, sala kominkowa, sala zielona oraz wieża z tarasem widokowym na panoramę Koszęcina i pałacowa kaplica z nagrobnymi epitafiami członków niemieckiego rodu książęcego Hohenlohe-Ingelfingen.

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie działania prowadzone przez artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk” odbywają się  w języku  polskim.
• Program pobytu  może ulec zmianie w zależności od planu pracy artystycznej  i organizacyjnej Zespołu.
• Na  warsztaty taneczne oraz ruchowe wymagane obuwie zmienne , strój pozwalający na ćwiczenia  ruchowe oraz spięte włosy.
• Uczestnicy pobytu mogą skorzystać z oferty gastronomicznej po wcześniejszych ustaleniach.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na   potrzeby Zespołu „Śląsk”.

 

Oferta dla szkół podstawowych

• Dla uczniów MŁODSZEJ GRUPY SZKOLNEJ 
(dzieci I-III klasa Szkoły Podstawowej - do 30 uczestników)
• dla uczniów STARSZEJ GRUPY SZKOLNEJ 
(dzieci IV-VI klasa Szkoły Podstawowej - do 30 uczestników)

Program zajęć edukacyjnych (do wyboru) obejmuje:
- warsztaty taneczne - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty taneczne: tańce narodowe - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty taneczne: tańce ludowe - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty wokalne - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty etnograficzno-plastyczne -  60 min.
- warsztaty teatralno-dykcyjne - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty ruchu scenicznego - 30 minut (lub 45 min.)
- zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego – ok. 90 minut

Warsztaty edukacyjno-artystyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego, działającego przy Zespole „Śląsk” oraz Artystów Chóru i Baletu Zespołu „Śląsk”. Zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych, przystosowanych do potrzeb zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz w Izbie Tradycji. Różnokierunkowe zajęcia inspirują i motywują dzieci i młodzież w wieku szkolnym do szerszego rozwoju. Zachęcają do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zajęć muzycznych. Wskazują wartości wynikające z szerszego poznania świata muzyki i tańca. Pokazują inną formę edukacji muzycznej w zakresie kształcenia artystycznego.

Warsztaty taneczne
Doskonalą umiejętności ruchowe oraz taneczne dzieci i młodzieży. Kształtują precyzję i  koordynację ruchu, orientację przestrzenną i pamięć. Uczą płynnego, plastycznego i harmonijnego poruszania się. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe figury, podskoki, obroty, elementy i układy taneczne. Warsztaty prowadzone są na dwóch poziomach trudności: podstawowym i średniozaawansowanym, w zależności od  stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty taneczne: tańce narodowe lub tańce ludowe
Uczestnicy warsztatów w przystępnej formie poznają sposób wykonania i elementy taneczne polskich tańców narodowych: krakowiaka, poloneza, oberka, mazura i kujawiaka oraz regionalnych tańców i zabaw śląskich: trojaka, zwodzonego, gołąbka, grozika, mietlorza, zajączka. Doskonalenie umiejętności ruchowych i tanecznych wpływa pośrednio na ogólny rozwój dzieci i młodzieży - kształtuje precyzję, pamięć i koordynację ruchową, wspomaga poczucie rytmu i umiejętność pracy w zespole.

Warsztaty wokalne
Głównym celem warsztatów jest stymulowanie rozwoju muzycznego za pomocą śpiewu i kształtowanie wrażliwości słuchowej dzieci i młodzieży. Poprzez proste ćwiczenia wokalne, naukę pieśni lub piosenek ludowych, uczestnicy poznają i uczą się podstawowych zasad poprawnego kształtowania samogłosek w śpiewie, doskonalą umiejętności śpiewania oraz rozumienia wpływu i wartości muzyki w życiu człowieka. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od  stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty etnograficzno-plastyczne
Warsztaty są ciekawą lekcją o tradycji i polskim folklorze. Wzbogacają dotychczasowe wiadomości o tradycyjnych śląskich strojach ludowych, rozwijają wyobraźnię i zmysł estetyczny oraz predyspozycje manualne dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć z pomocą prowadzącego, przy użyciu kolorowych, dekoracyjnych materiałów papierniczych i malarskich wykonują elementy zdobnicze strojów.

Warsztaty teatralno-dykcyjne
Uczestnicy zajęć dykcyjnych doskonalą technikę wyrazistości mowy za pomocą ćwiczeń usprawniających aparat mowy, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszania zaburzeń wymowy lub wad. Dbałość o artykulację i dykcję wpływa również na swobodę wypowiedzi, precyzję w komunikowaniu swoich poglądów, myśli i potrzeb w szkole, między rówieśnikami, a także potęguje aktywność na lekcjach i chęć uczestnictwa w konkursach i występach.

Warsztaty ruchu scenicznego
W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby autoprezentacji scenicznej, właściwego zachowania się i poruszania. Ćwiczą umiejętności wystąpień publicznych, sztuki przemawiania oraz posługiwania się mikrofonem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież nabiera większej pewności siebie, swobody poruszania się na scenie i wykazuje chęć zaangażowania się w działania aktorskie i artystyczne.

Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie
Siedzibą Zespołu „Śląsk” jest jeden z największych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. Neoklasycystyczny pałac, po rozbudowach zachowany w kształcie podkowy, jest usytuowany malowniczo w krajobrazowym parku w stylu angielskim z pomnikami przyrody, imponując architekturą i okazałością. Wewnątrz pałacu zachowały się częściowo pierwotne sklepienia i fragmenty sztukaterii. Dla zwiedzających dostępne są najpiękniejsze sale obiektu – sala balowa, sala kominkowa, sala zielona oraz wieża z tarasem widokowym na panoramę Koszęcina  i pałacowa kaplica z nagrobnymi epitafiami członków niemieckiego rodu książęcego Hohenlohe – Ingelfingen.

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie działania prowadzone przez artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk” odbywają się  w języku  polskim.
•  Program pobytu  może ulec zmianie w zależności od planu pracy artystycznej  i organizacyjnej Zespołu.
• Na  warsztaty taneczne oraz ruchowe wymagane obuwie zmienne , strój pozwalający na ćwiczenia  ruchowe oraz spięte włosy.
• Uczestnicy pobytu mogą skorzystać z oferty gastronomicznej po wcześniejszych ustaleniach.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na  potrzeby Zespołu „Śląsk”.

 

Oferta dla szkół średnich, gimnazjum oraz klas VII-VIII

• dla uczniów GIMNAZJIUM(do 30 uczestników)
• dla uczniów SZKÓŁ ŚREDNICH (do 30 uczestników)

Program zajęć edukacyjnych (do wyboru) obejmuje:
- warsztaty taneczne - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty taneczne: tańce narodowe - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty taneczne: tańce ludowe - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty wokalne - 30 minut (lub 45 min.)
- warsztaty etnograficzno-plastyczne -  60 min.
- warsztaty ruchu scenicznego - 30 minut (lub 45 min.)
- zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego – ok. 90 min.

Warsztaty edukacyjno-artystyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego, działającego przy Zespole „Śląsk” oraz Artystów Chóru i Baletu Zespołu „Śląsk”. Zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych, przystosowanych do potrzeb zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz w Izbie Tradycji. Różnokierunkowe zajęcia inspirują i motywują dzieci i młodzież w wieku szkolnym do szerszego rozwoju. Zachęcają do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zajęć muzycznych. Wskazują wartości wynikające z szerszego poznania świata muzyki i tańca. Pokazują inną formę edukacji muzycznej w zakresie kształcenia artystycznego.

Warsztaty taneczne
Doskonalą umiejętności ruchowe oraz taneczne dzieci i młodzieży. Kształtują precyzję i koordynację, orientację przestrzenną i pamięć. Uczą płynnego, plastycznego i harmonijnego poruszania się. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe figury, podskoki, obroty, elementy i układy taneczne. Warsztaty prowadzone są na trzech poziomach trudności: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, w zależności od  stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty taneczne: tańce narodowe lub tańce ludowe
Uczestnicy warsztatów w przystępnej formie poznają sposób wykonania i elementy taneczne polskich tańców narodowych: krakowiaka, poloneza, oberka, mazura i kujawiaka oraz regionalnych tańców i zabaw śląskich: trojaka, zwodzonego, gołąbka, grozika, mietlorza, zajączka. Doskonalenie umiejętności ruchowych i tanecznych wpływa pośrednio na ogólny rozwój dzieci i młodzieży - kształtuje precyzję, pamięć i koordynację ruchową, wspomaga poczucie rytmu i umiejętność pracy w zespole. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od  stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty wokalne
Głównym celem warsztatów jest stymulowanie rozwoju muzycznego za pomocą śpiewui kształtowanie wrażliwości słuchowej młodzieży. Poprzez ćwiczenia wokalne, naukę pieśni lub piosenek ludowych, uczestnicy poznają i uczą się podstawowych zasad poprawnego kształtowania samogłosek w śpiewie, doskonalą umiejętności śpiewania oraz rozumienia wpływu i wartości muzyki w życiu człowieka. Warsztaty prowadzone są na różnych poziomach trudności, w zależności od  stopnia przygotowania grupy.

Warsztaty plastyczno-etnograficzne
Warsztaty są ciekawą lekcją o tradycji i polskim folklorze. Wzbogacają dotychczasowe wiadomości o tradycyjnych śląskich strojach ludowych, rozwijają wyobraźnię i zmysł estetyczny oraz predyspozycje manualne młodzieży. Uczestnicy zajęć z pomocą prowadzącego, przy użyciu kolorowych, dekoracyjnych materiałów papierniczych i malarskich wykonują elementy zdobnicze strojów.

Warsztaty teatralne i dykcyjne
Uczestnicy zajęć dykcyjnych doskonalą technikę wyrazistości mowy za pomocą ćwiczeń usprawniających aparat mowy, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszania zaburzeń wymowy lub wad. Dbałość o artykulację i dykcję wpływa również na swobodę wypowiedzi, precyzję w komunikowaniu swoich poglądów, myśli i potrzeb w szkole, między rówieśnikami oraz wzmaga aktywność na lekcjach i chęć uczestniczenia w konkursach i występach.

Warsztaty ruchu scenicznego
W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby autoprezentacji scenicznej, właściwego zachowania się i poruszania. Ćwiczą umiejętności wystąpień publicznych, sztuki przemawiania oraz posługiwania się mikrofonem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież nabiera większej pewności siebie, swobody poruszania się na scenie i wykazuje chęć zaangażowania się w działania aktorskie i artystyczne.

Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie
Siedzibą Zespołu „Śląsk” jest jeden z największych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. Neoklasycystyczny pałac, po rozbudowach zachowany w kształcie podkowy, jest usytuowany malowniczo w krajobrazowym parku w stylu angielskim z pomnikami przyrody, imponując architekturą i okazałością. Wewnątrz pałacu zachowały się częściowo pierwotne sklepienia i fragmenty sztukaterii. Dla zwiedzających dostępne są najpiękniejsze sale obiektu – sala balowa, sala kominkowa, sala zielona oraz wieża z tarasem widokowym na panoramę Koszęcina i pałacowa kaplica z nagrobnymi epitafiami członków niemieckiego rodu książęcego Hohenlohe – Ingelfingen.

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie działania prowadzone przez artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk” odbywają się  w języku  polskim.
•  Program pobytu  może ulec zmianie w zależności od planu pracy artystycznej  i organizacyjnej Zespołu.
• Na  warsztaty taneczne oraz ruchowe wymagane obuwie zmienne , strój pozwalający na ćwiczenia  ruchowe oraz spięte włosy.
• Uczestnicy pobytu mogą skorzystać z oferty gastronomicznej po wcześniejszych ustaleniach.
• Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest  równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na   potrzeby Zespołu „Śląsk”.

 

 

 

Kontakt:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 61, fax: +48 34 310 64 16
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Wrzesień 2019
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Najbliższe koncerty

    Zapowiedzi