Nagrody

Certyfikat Dąb Papieski
Statuetka - „Skrzydła Merkurego” za Promocję Kultury Polskiej i Międzynarodowej na Świecie
„Skrzydła Merkurego” za Promocję Kultury Polskiej i Międzynarodowej na Świecie
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - Złote Serce
Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - Podziękowanie
Super Miód
Nagroda Dziennika Zachodniego Super Miód
Nasz Dziennik - Życzenia
Życzenia Senatora Czesława Ryszka
Podziękowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Wyrazy uznania gubernatora Stanu Texas
Emisariusz muz San Antonio
Statuetka - Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa, XI Gala Budownictwa
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa, XI Gala Budownictwa
Podziękowania SLUK
Nagroda z Okazji jubileuszu 30-lecia Szkoły oraz Nadania Imienia Jerzego Wójcika
Wyrazy uznania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Medal Juraja Kubanki
Medal Juraja Kubanki
Nominacja do Nagrody Totus
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Pismo z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Gratulacje i Podziękowania Alojzy Lysko
Podziękowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
Medal J.Masaryka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Medal J.Masaryka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Dyplom Towarzyszący Złotej Odznace za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Order św. Stanisława klasy I
Order św. Stanisława klasy I
Dyplom Towarzyszący Nagrodzie Honorowej im. Wojciecha Korfantego
Pismo Fundacji Człowiek dla Człowieka
Szczygliczek Przeglądu Piosenki Dziecięcej Śląskie Śpiewanie
Podziękowania Rektoratu Kościoła Środowisk Twórczych
Nagroda Jorgowe Drzewo WPKiW
Dyplom Śląskiej Organizacji Turystycznej
Dyplom Honorowy Brązowy Lew
Honorowe Wyróżnienie i Tytuł Wybitny Polski Eksporter
Honorowe Wyróżnienie i Tytuł Wybitny Polski Eksporter
Międzynarodowy Festiwal Fivizzano Italia - I Nagroda
Międzynarodowy Festiwal Fivizzano Italia - Nagroda Specjalna
Gratulacje Marszałek Michał Czarski
Medal Gloria Artis
Nagroda Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki - Kompas 2006
Józef Musioł - Gratulacje
Nagroda Honorowa im. Wojciecha Korfantego
Nagroda Honorowa im. Wojciecha Korfantego
Śląski Oskar
Honorowa Nagroda - Uskrzydlony
Nagroda Honorowa - Kompas
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny POT 2009 - Dyplom
Statuetka - „Lux ex Silesia” Nagroda Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia
„Lux ex Silesia”– Nagroda Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia
Józef Burzman - Gratulacje
Podziękowania Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Medal Kropla Życia
Dyplom Tęcza Polesia
Medal 60-lecia Cepelii
Medal 60-lecia Cepelii
Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu
Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu
Nagroda Polskiego Radia Katowice
Nagroda Ligonia Radio Katowice
Dyplom Praemium Honoris Cresovianae
Nominacja Fryderyk
Nagroda Dziennika Zachodniego Ambasador Śląska w kategorii Kultura
Ambasador Śląska w kategorii Kultura
List gratulacyjny Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Gratulacje w związku z przyznaniem tytułu Ambasador Śląska
Zawody Strzeleckie - Dyplom
Zawody Strzeleckie - Puchar
Podziękowanie Narodowościowo-Kulturalnej Autonomii Polaków w Ułan Ude
Marka Śląskie podziękowanie w kategorii kultura
Marka Śląskie 2010 w kategorii Kultura
Nagroda główna III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich
Podziękowania za udział i wsparcie IX Wielkiego Pikniku
Złota Płyta
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200. Rocznica Urodzin Chopina
Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego - 200. Rocznica Urodzin Chopina
Podziękowania Konsula Generalnego RP w Winnicy
Arcybiskup Damian Zimoń - Podziękowania
Podziękowania za udział w obchodach roku pamięci Powstań Śląskich
Podziękowanie Prezydenta RP za wkład w krzewienie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
Podziękowanie "Wybierz Sobie Mikołaja" Dziennik Zachodni
Statuetka Towarzystwa Przyjaciół Śląska
Nagroda Specjalna dla Największego Ambasadora Śląskości
Nagroda Ligonia
Laureat XL Edycji Śląskiej nagrody im. Juliusza Ligonia
ZASP z okazji jubileuszu 60-lecia
Dyplom ARIONA
Statuetka - ZASP ARIONA
Nagroda Honorowa Osobowość Roku Zbigniew Cierniak
Platynowa Płyta
Statuetka - TOTUS
Nagroda TOTUS
Statuetka - Marka Ślaskie
Nagroda Specjalna Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Członkostwo Międzynarodowej Rady Tańca
Ambasador Kwiatów - Certyfikat
Wyróżnienie w Konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny
Dyplom za Szczególne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Wyróżnienie z okazji jubileuszu 60-lecia działalności promującą polską kulturę w kraju i na świecie
250. Rocznica Ustanowienia Orderu św. Stanisława
Nagroda Specjalna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Mazur 2015 XV Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Podziękowania ZASP
Podziękowanie za udział w akcji
Podziękowanie od Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
Podziękowania Śląskiej Organizacji Turystycznej za wieloletnią współpracę
Nagroda z okazji 250. Rocznicy Ustanowienia Orderu św. Stanisława
Podziękowanie za udział w akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Klubu Skata - Podziękowanie
Order Świętego Stanisława
Order Praemiando Incitat
Order Praemiando Incitat
Członkostwo Międzynarodowej Rady Tańca
Dyplom Finalista Konkursu Modernizacja Roku
Dyplom za I miejsce w Plebiscycie Modernizacja Roku
Tytuł Modernizacja Roku 2014
Tytuł Modernizacja Roku 2014
Certyfikat Bene Meritus
Statuetka - Bene Meritus
Dyplom Honorowy Ślązak Roku
Statuetka - Honorowy Ślązak Roku
Dyplom Nagroda Przyjaciel Śląskiego Budownictwa
List Gratulacyjny ICF Poland
Statuetka - Jurajski Produkt Roku
Fundacja Kropla Życia - Przyjaciel Fundacji
Certyfikat Członkowska ŚOT
Podziękowanie dla Zespołu od Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Dyplom przyznania medalu Mater Verbi
Wyróżnienie Mecenas Kreatywnej Edukacji Regionalnej
Promotor Edukacji Regionalnej Michał Mazur
Nagroda w Kategorii Partner
Nagroda w kategorii Partner z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Podziękowanie dla Dyrektora
Złote Logo Polska Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podziękowanie w imieniu Fundacji Tone
Gogolin Jubileusz odsłonięcia pomnika Karolinki i Karliczka
Statuetka „Sukces Śląska Roku 2017”
Podziękowanie - 55-lecie Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Srebrna statuetka Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej
Jubileusz 800 lat - Leśnicy
Pierścień Patrioty
Pierścień Patrioty
Nagroda Śląski Szmaragd
Podziękowanie - X Dni Kultury Polskiej na Ukrainie
Podziękowanie - X Dni Kultury Polskiej
Dyplom Laureata X Dni Kultury Polskiej
Nagroda Twórca Luksusu
Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
Podziękowanie Ślaskie dla Seniora
Super Sukces Roku 2018
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Statuetka okolicznościowa ZASP
Szabla w dowód uznania szczególnych zasług w służbie dla Ojczyzny
Szabla w dowód uznania szczególnych zasług w służbie dla Ojczyzny
Komandoria św. Floriana klasy I
Akt Nadania Komandoria św. Floriana klasy I
Akt uhonorowania szablą Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
Statuetka Terpsychory
Statuetka Terpsychory
Dyplom Laureata XXVI MFKP Tęcza Polska
Gratulacje z okazji Jubileuszu
Gratulacje z okazji Jubileuszu
Podziękowanie 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Podziękowanie Klub Turystyki Caravaningowej
List gratulacyjny
List gratulacyjny
Wspólny projekt w 100 rocznicę odzyskania niepodległości - Podziękowanie
Pamiątkowe zdjęcie z wspólnego projektu w 100 rocznicę odzyskania niepodległości
Wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Gratulacje z okazji 65 lecia Zespołu
Nagroda specjalna Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking
Pamiątkowy ryngraf
Statuetka Turysta 2018 – Nagroda Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT
Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego
Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego
Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego
Przyjaciel Szkoły Zespól Niepublicznych Placówek Oświatowych
Członkostwo Międzynarodowej Rady Tańca 2019
Człowiek Sukcesu 2019
Mazur 2019 XIX Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Złota Odznaka za Zasługi w Krzewieniu Polskości na Litwie
Złota Odznaka za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie
Certyfikat Partner Akcji Polska Zobacz Więcej
Medal zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
Godomy po Ślonsku
Medal zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
Certyfikat Kamrat Śląskiej Godki
Medal policji w dowód uznania za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Podziękowanie 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Podziękowanie - projekt Nasz Powiat - Nasze Pasje
Podziękowanie za współorganizację IV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Silesia
Podziękowanie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
Podziękowania Rapsodia Śląska
Nagroda - Gwiozdo Łowicko
Gwiozda Łowicko
Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo
Skrzydła św. Rafała Archanioła
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta RP
Medal 100-lecie III Powstania Śląskiego
Tytuł Dobrodziej Domu Artystów Weteranów Scen Polskich
Kultura dla Rzemiosła"
Certyfikat ŚOT 2022
Fryderyk w kategorii "Album Roku Muzyka Korzeni Blues"
Osobowość Roku 2022
Medal z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej
Medal Pro Patria
Feniks specjalny 2022 "Muzyczny"
Najwyższa jakość roku 2022
Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej
Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa 2022
Międzynarodowy Sukces Roku 2023

polecamy