Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo – parkowym w Koszęcinie

Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo – parkowym w Koszęcinie

W ramach  modernizacji kotłowni głównej wykonano m.in. następujące roboty:

  • demontaż trzech starych kotłów miałowych o mocy 3x300kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
  • montaż trzech nowych kotłów na pellet o mocy 3x450kW z automatycznym pneumatycznym podawaniem paliwa wraz ze sterownikami i automatyką pogodową oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi (kotły w 5 klasie emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 potwierdzone certyfikatem);
  • demontaż starego oraz wykonanie nowego komina na fundamencie żelbetowym;
  • remont głównego pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń przyległych (pomieszczenie socjalne, pompownia, magazyn paliwa).


Data realizacji: od 25 sierpnia 2017r.  do  30 czerwca 2018r.


Wartość inwestycji:  2 093 847,94 zł. 
w tym:  
2 092 776,85 zł. – środki z budżetu Województwa Śląskiego
1 071,09 – środki własne.polecamy