Lato z muzami

 Zadanie „Lato z muzami” stanowi połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej. Jest to działanie środowiskowe, dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące społecznie osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidzące i słabowidzące w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa 5 dniowe turnusy, na których osoby ze szczególnymi potrzebami będą korzystały z cyklu warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz zajęć aktywności ruchowej. Zajęcia te  pozwolą uczestnikom,  w sposób dla nich dostosowany, w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej, na co dzień realizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury.

Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy będą rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Będą zmieniali otoczenie, które ich okala, a także przełamywali bariery. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk’ pozwoli obydwu uczestniczącym w zajęciach stronom lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzy strach , a także rozwinąć umiejętności współpracy. 

W pierwszym turnusie odbywającym się w dniach 23 – 27 lipca 2022 r. przewidujemy udział osób z niepełnosprawnością intelektualną, która będzie stanowić jedną grupę warsztatową oraz osoby niewidzące i słabowidzące którzy będą stanowili drugą grupę warsztatową. Do udziału w drugim turnusie w dniach 22 -26 sierpnia 2022r. zapraszamy do pierwszej grupy osoby niesłyszące oraz słabosłyszące a do drugiej grupy osoby z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich. Każda z grup będzie realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez Zespół „Śląsk”.

Zadanie pn. „Lato z muzami” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

PLAN ZAJĘĆProgram zajęć online transmitowanych w naszych mediach społecznościowych:

Niepełnosprawność intelektualna:
23.07.2022, godz 15:30 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
24.07.2022, godz 10:00 Etno-plastyka – Ewa Kruszyna
25.07.2022, godz 10:00 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
25.07.2022, godz 11:30 Rehabilitacja – Sonia Wieczorek
26.07.2022, godz 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
26.07.2022, godz 15:30 Muzyczne – Karolina Banach
27.07.2022, godz 10:00 Muzyczne – Karolina Banach


Niewidomi i słabowidzący
23.07.2022, godz 17:00 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
24.07.2022, godz 11:30 Rehabilitacja – Sonia Wieczorek 
24.07.2022, godz 15:30 Etno-plastyka – Ewa Kruszyna
25.07.2022, godz 15:30 Rehabilitacja – Sonia Wieczorek
26.07.2022, godz 10:00 Muzyczne – Karolina Banach
27.07.2022, godz 11:30 Estetyka ruchu – Beata DanielskaNiepełnosprawność ruchowa
22.08.2022, godz. 14:30 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
22.08.2022, godz. 16:00 Relaksacja – Sonia Wieczorek
23.08.2022, godz. 10:00 Relaksacja – Sonia Wieczorek 
23.08.2022, godz. 11:30 Estetyka ruchu – Beata Danielska
23.08.2022, godz. 15:30 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
24.08.2022, godz. 10:00 Estetyka ruchu – Beata Danielska
24.08.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
24.08.2022, godz. 15:30 Relaksacja – Sonia Wieczorek


Głusi i słabosłyszący
25.08.2022, godz. 10:00 Relaksacja – Sonia Wieczorek
25.08.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
25.08.2022, godz. 15:30 Muzyczne – Karolina Banach
26.08.2022, godz. 10:00 Estetyka ruchu – Beata Danielska
26.08.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś

polecamy