Infrastruktura kultury 2021

Zadanie pn.: „Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu "Śląsk"” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2021 rok.

Dofinansowanie: 300 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Cel projektu
Celem głównym zadania było polepszenie jakości świadczonych usług kulturalnych Zespołu „Śląsk” oraz poprawa sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza infrastrukturalnego instytucji.

Realizacja
W ramach realizowanego zadania zostały zakupione na potrzeby kulturalne: instrumenty muzyczne i akcesoria muzyczne, wyposażenie infrastruktury techniki scenicznej, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, urządzenia biurowe, wyposażenie służące do prowadzenia działalności kulturalnej, sprzęt multimedialny i cyfrowy, a także system monitoringu oraz dystrybucji informacji kulturalnej.

Efekty projektu
Realizacja zadania przyczyniła się do lepszej prezentacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Zespołu „Śląsk”, a także posłużyła poprawie warunków pracy i usprawnieniu organizacji koncertów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych instytucji. Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura przyczyniła się do zwiększenia potencjału instytucji kultury, co pozytywnie wpłynęło na popularyzowanie polskiego dziedzictwa narodowego, które jest wpisane w misję Zespołu „Śląsk”.
polecamy