Infrastruktura Kultury 2018

„Zakup instrumentów z akcesoriami i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk”” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

Dofinansowanie: 280 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Cel projektu
Poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć instytucji.

Realizacja
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w ramach projektu zakupił na potrzeby kulturalne: instrumenty muzyczne z akcesoriami muzycznymi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt nagłośnieniowy i meble. Zadanie przyczyniło się do poprawy i ułatwienia prowadzenia działalności artystycznej i edukacyjnej, a także do wspomagania upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Projekt dotyczył dalszej wymiany instrumentów i akcesoriów muzycznych, niezbędnych do wykonywania koncertów. Zakupiono następujące instrumenty wraz z akcesoriami: altówkę, skrzypce, wiolonczelę, a także zestaw smyczków (do altówki, do skrzypiec, do wiolonczeli) i zestaw futerałów chroniących instrumenty (do altówki, do skrzypiec).

W 2017 roku została częściowo wymieniona infrastruktura techniki scenicznej, ten projekt uzupełnia wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy (zakup konsolety cyfrowej, głośników – monitorów odsłuchowych i mikrofonów). Zakupiony sprzęt wpłynął na lepszy odbiór koncertów realizowanych w siedzibie, w kraju i za granicą.

Został również zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie wspomagał organizowanie i realizowanie projektów artystycznych, a także edukacyjnych. Posłuży on do dokumentowania, zabezpieczania i upowszechniania działalności kulturalnej.

W 2014 roku zostały wyremontowane i oddane do użytkowania pomieszczenia w siedzibie Zespołu „Śląsk”, zakupione meble doskonale wkomponowały się w odrestaurowane wnętrza, poprawiając ich wizerunek i dostosowując je tym samym do założeń zakończonego projektu inwestycyjnego.

Efekty projektu
Projekt umożliwił lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji, zarówno artystycznego, jak i edukacji kulturalnej. Wszystkie uwzględnione w projekcie zakupy posłużą działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupy wiekowej odbiorców. Zadanie tym samym będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług artystycznych i kulturalnych. Umożliwi wzbogacenie oferty i dalszy rozwój działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej.polecamy