Dzień Seniora

24 i 25 maja Zespół „Śląsk” zaprosił do swojej siedziby aktywnych seniorów z całego regionu. Dla specjalnych gości przygotowano program aktywizujący osoby w starszym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej. Tegoroczna edycja Dnia Seniora odbywała się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Dla wszystkich uczestników wydarzenia - ponad tysiąc osób - pedagodzy Zespołu „Śląsk” przygotowali działania i warsztaty edukacyjno-artystyczne. Na warsztatach tanecznych,  pod kierunkiem profesjonalnej kadry, seniorzy uczyli się m.in. elementów tańców narodowych i ludowych. Poznali podstawowe kroki, elementy kujawiaka i krakowiaka. Na zajęciach estetyki ruchu kształtowali sylwetkę i prawidłową postawę ciała. Zakres warsztatów wokalnych obejmował piosenki ludowe z repertuaru Zespołu oraz regionalne pieśni ludowe Górnego Śląska. W repertuarze wokalnym nie zabrakło pieśni patriotycznych i pieśni powstańczych z okresu Powstań Śląskich 1919-1921, których śpiewanie stanowiło obraz pamięci i wciąż żywej tradycji wydarzeń tamtych lat. Dopełnieniem warsztatów były zajęcia pilates, zapewniające rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała, wzmacniające  kręgosłup oraz warsztaty prawidłowej techniki nordic walking. Ważnym elementem Dni Seniora były prezentacje sceniczne - wokalne i małych form teatralnych,  które spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności wydarzenia. Działając na co dzień w ośrodkach, Domach Kultury i Uniwersytetach Trzeciego Wieku, seniorzy wystąpili przed publicznością z owocami swojej twórczej pracy.

Do stałych działań Dni Seniora, cieszących się niezmiennie dużym zainteresowaniem, należało zwiedzanie z przewodnikiem zrewitalizowanego pałacu i zapoznanie się z jego historią. Zwiedzający mieli również okazję poznać „zaplecze” i sale działalności koncertowej. Uczestnicy mieli możliwość obejrzeć ekspozycję poświęconą historii Zespołu „Śląsk”  pt. „Dynamika tradycji” oraz podziwiać kostiumy sceniczne, wyeksponowane w gablotach  w pałacu. Plenerowy charakter imprezy podkreśliły rozlokowane w parku stoiska gastronomiczne i promocyjne oraz stoiska medyczne i kosmetyczne promujące zdrowie.

Ważnym elementem spotkania były zorganizowane prelekcje na tematy bliskie seniorom. Zaprezentowane wykłady na temat bezpieczeństwa w domu, zapobiegania pożarom i działań przeciwpożarowych oraz profilaktyki i leczenia spotkały się z żywym odbiorem seniorów. Podczas wydarzenia przedstawiono elementy i wprowadzono uczestników w kampanię prozdrowotną miasta Lubliniec, sformułowaną pod hasłem „Twoje TAK ma znaczenie”, promująca ideę transplantacji. Zorganizowany wykład wspomógł miasteczko zdrowia z punktami badań konsultacji medycznych.

Ukoronowaniem każdego z dwóch Dni Seniora był koncert w wykonaniu „Vieriovki” - Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy im. Grigorija Wieriowki, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas koncertu, w sposób szczególny zadbaliśmy o osoby słabosłyszące, dzięki Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. W namiocie koncertowym została zainstalowana powierzchniowa pętla indukcyjna, która ułatwiła wszystkim korzystającym z aparatów słuchowych wyraźny odbiór dźwięku ze sceny.


polecamy