Dzieje się

6.10.2021
„Muzyczne re-transmisje” - konferencja metodyczna dla młodych artystów

30 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się konferencja metodyczna realizowana w ramach projektu ministerialnego „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski”.

Spotkanie, przeprowadzone w formule hybrydowej (również online), współorganizowane zostało przez partnerów projektu: Zespół „Śląsk” oraz Trondheim Symfoniorkester & Opera. Dotyczyło wsparcia działalności artystycznej młodych osób, rozpoczynających samodzielną aktywność w tej branży jako freelancerze lub jako start-up. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące instytucje dysponujące w tym zakresie środkami finansowymi oraz specjaliści od zagadnień aplikacji o fundusze. Wśród zaproszonych osób obecni byli: Jan Łosakiewicz - wiceprezydent organizacji Polskiej Sekcji CIOFF, Mariusz Zaręba - członek Zarządu Subito dotacje, Anna Maria Teperek - przewodnicząca komisji ds. edukacji Polskiej Sekcji CIOFF, Maciej Seniw - kierownik działu programowego departamentu tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, Mirosław Szołtysek - śląski artysta estradowy oraz ze strony Zespołu „Śląsk” Hanna Seweryn - koordynator projektu i Barbara Nowak - international relations manager. Ważnym akcentem spotkania było wystąpienie Kristin Reigstad - przedstawicielki norweskiego partnera, która przybliżyła realia życia kulturalnego w Norwegii.

17.09.2021 r.
Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 6-9 września 2021 roku, podczas wyjazdu do Norwegii, delegacja Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” spotkała się z przedstawicielami partnera projektu - Trondheim Symfoniorkester&Opera https://www.tso.no/. Podczas dwóch dni spotkań szczegółowo zostały sformułowane kwestie organizacyjne i artystyczne wspólnego projektu.

Przedmiotem rozmów w aspekcie artystycznym było omówienie wspólnych wstępów chóru z Trondheim i „Śląska” w dziele „Exodus - Muzyczne re-transmisje…”. Podjęto pierwsze wspólne decyzje odnośnie repertuaru wokalnego i muzycznego ujętego w ramach projektu. Ważną kwestią było zapoznanie się z warunkami technicznymi sali w kompleksie Olavshallen https://www.olavshallen.no/arrangere/lille-sal, na której scenie zaprezentowany zostanie spektakl  „Exodus…”. Ustalono również tezy dotyczące promocji i reklamy projektu. W trosce o ochronę środowiska oraz ze względu na oszczędności plakaty promujące wydarzenie będą drukowane w ilości 10 sztuk przez partnera projektu. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną pandemią i wzmożoną aktywnością szczepień (zwłaszcza w Norwegii), większość działań artystycznych związanych z podróżami międzynarodowymi oraz występami przed publicznością, zostało zaplanowanych pomiędzy drugą połową kwietnia a końcem czerwca 2022 roku. Według założeń projektu warsztaty chóralne dla artystów „Śląska” oraz dla amatorów również zostaną zrealizowane w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku. Ponadto ustalono, iż wspólne koncerty w Trondheim odbędą się w terminach 30-31 maja, natomiast w Polsce zespoły wystąpią w dniach 22-23 czerwca.
3.09.2021 r.
„Muzyczne re-transmisje” - konferencja prasowa

2 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyła się konferencja prasowa (online) dotycząca projektu „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii”. Projekt, realizowany wspólnie z Trondheim Symfoniorkester&Opera, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014 - 2021, w ramach programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz Jarosław Świątek - kierownik artystyczny, Michaił Zubkow - kierownik baletu, Hanna Seweryn - zastępca kierownika Działu Edukacji, koordynator projektu, Barbara Nowak - International Relations Manager, tłumacz. Po stronie norweskiej, jako przedstawiciele Trondheim Symfoniorkester&Opera, na konferencji obecni byli: Charlotte Winsnes koordynator produkcji, koordynator projektu oraz Ryk Leinana - kierownik operacyjny.

Konferencja miała na celu przybliżenie głównych założeń, celów i sposobu realizacji projektu, zakładającego rozwój współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi instytucjami kultury oraz międzynarodową promocję  polskiej i norweskiej kultury muzycznej. Omówione i przestawione zostały wspólne przedsięwzięcia artystyczne realizowane w ramach projektu, mające na celu zmniejszenie barier w dostępie do kultury. Wskazane zostały również niektóre rezultaty projektu, w tym wzmocnienie kompetencji i umiejętności specjalistów z sektora kultury i dziedzictwa kulturowego oraz sektora branż kreatywnych.


polecamy