Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Facebook

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A+

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej służy rozwijaniu i kształtowaniu  świadomości społeczeństwa, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki. Jego działalność jest  bardzo wyraźnym odwołaniem do nowoczesnych, praktykowanych w Europie, form aktywności instytucji kulturalnych. Dzięki temu Zespół i jego siedziba – zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie – wzbogacają się o całkowicie nowe funkcje, dodatkowe zadania o wielkim  znaczeniu społecznym.

Celem projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie  Polski i Europy. Podstawowe zadanie, jakie wypełnia Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, to poszerzanie form programowej działalności Zespołu, profesjonalnej instytucji kultury, wyspecjalizowanej w scenicznej prezentacji muzyki, pieśni i tańców oraz strojów regionalnych i narodowych. Centrum rozpowszechnia wiedzę o tradycyjnych i współczesnych problemach regionu śląskiego wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijając swoją działalność dba o podnoszenie poziomu wiedzy o regionie poprzez szkolenia i doskonalenie kwalifikacji nauczycieli specjalizujących się w tematyce regionalnej, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów kierunków uniwersyteckich.


Zobacz również

 • Edukujemy artystycznie
  • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
   • RODO obowiązek informacyjny
    • Przyjaciele
     • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
      • Inwestycje
       • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
        • Kontakt
         • Aktualności
          • O projekcie
           • Galeria
            • Stan obiektów przed realizacją I etapu
             • Brama cesarska
              • Dom Pracy Twórczej
               • Pałac
                • Pawilon im. E. Kamińskiej
                • Stan obiektów po realizacji I etapu
                 • Dom Pracy Twórczej
                  • Wieża i Kaplica
                   • Pałac
                    • Pawilon
                    • Stan przed realizacją II i III etapu
                     • Alejki i ogrodzenie
                      • Garaże
                       • Wieża i Kaplica
                        • Lewe skrzydło
                         • Łącznik
                          • Portiernia
                           • Prawe skrzydło
                           • Bieżąca realizacja Projektu
                            • Garaż wielostanowiskowy
                             • Wieża i Kaplica
                              • Park
                               • Pałac
                                • Łącznik
                                 • Lewe skrzydło
                                  • Prawe skrzydło
                               • Pozostałe inwestycje
                                • Aktualności
                                 • Kontakt
                                  • Galeria pozostałe inwestysje
                                   • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                    • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                     • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                   • Przetargi
                                    • Dofinansowanie
                                     • Sklep