Taniec natchniony - od folkloru do współczesności

 

Projekt „Taniec natchniony – od folkloru do współczesności” -  prezentacja spektaklu baletowego „Exodus” jako nowatorskiego podejścia do promocji kultury polskiej został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.

 

Celem głównym projektu jest ukazanie odbiorcom pozawerbalnych form komunikacji, zapoznanie z językiem tańca współczesnego w połączeniu z tańcem tradycyjnym oraz rozwojem nowej publiczności dla tej formy promocji kultury polskiej i japońskiej. Dzięki temu projektowi uczestnicy mają okazję zapoznać się z nowymi technikami tańca współczesnego w implementacji z tańcem tradycyjnym poprzez uczestnictwo w zorganizowanych pokazach filmu prezentującego spektakl „Exodus” w ramach projektu.

Zadanie polega na filmowej prezentacji spektaklu „Exodus” w wykonaniu artystów baletu Zespołu „Śląsk”, którego odbiorcą jest japońska publiczność w Tsurudze i Tokio oraz w innych istotnych dla promocji polskiej kultury miastach Japonii – w Osace, Sapporo, Okoyamie.

Integralną częścią zadania są warsztaty polskiego tańca narodowego, skierowane do Japońskiego odbiorcy. Warsztaty poloneza, krakowiaka i trojaka, zaproponowane do realizacji w ramach zadania, służą pogłębianiu wiedzy na temat polskich tańców ludowych i narodowych oraz przybliżają specyfikę polskiego tańca ludowego, tak głęboko zakorzenionego w tradycji. Ta forma prezentacji miała zachęcić uczestników-lokalnej społeczności Japonii, do zapoznania się z tradycjami i dziedzictwem kultury polskiej.

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu jest możliwa dzięki przeniesieniu jej do przestrzeni wirtualnej. Zespół „Śląsk” udostępniając online nagranie zarówno spektaklu „Exodus”, jak i warsztatów polskich tańców narodowych wychodzi naprzeciw obecnym zaleceniom sanitarno-epidemiologicznym, a także realizuje strategię powrotu instytucji kultury do działalności artystycznej. Dzięki działaniom podjętym w ramach zadania i współpracy z partnerami, polski taniec ludowy uzyskał szansę szerszej obecności w świadomości japońskich odbiorców.

Nadmieniamy, iż Spektakl „Exodus” powstał w 2019 roku przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. W ramach projektu Spektakl został dostosowany do nagrania audio-video.

 

 

Zagraniczny partner strategiczny

Port of Humanity Tsuruga Museum

Theater Xcai (シアターXヵィ) w Tokio

 

Polska placówka zagraniczna

Instytut Polski w Tokio

 

Pozostali partnerzy

NPO Forum Polska

Japońska Federacja Tańca Ludowego,

Japońsko - Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego,

Towarzystwo Miłośników Kultury Polskiej na Hokkaido,

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii,

Bytomski Teatr Tańca Rozbark w Bytomiu

 

Napisali o nas:

https://www.facebook.com

http://forumpoland.main.jp/

https://www.facebook.com/Polska-Misja-Artystyczno-Naukowa-w-Japonii

 


Zobacz również

 • Koncerty na ekranie
  • Edukujemy artystycznie
   • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • RODO obowiązek informacyjny
     • Przyjaciele
      • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
       • Inwestycje
        • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
         • Kontakt
          • Aktualności
           • O projekcie
            • Galeria
             • Stan obiektów przed realizacją I etapu
              • Brama cesarska
               • Dom Pracy Twórczej
                • Pałac
                 • Pawilon im. E. Kamińskiej
                 • Stan obiektów po realizacji I etapu
                  • Dom Pracy Twórczej
                   • Wieża i Kaplica
                    • Pałac
                     • Pawilon
                     • Stan przed realizacją II i III etapu
                      • Alejki i ogrodzenie
                       • Garaże
                        • Wieża i Kaplica
                         • Lewe skrzydło
                          • Łącznik
                           • Portiernia
                            • Prawe skrzydło
                            • Bieżąca realizacja Projektu
                             • Garaż wielostanowiskowy
                              • Wieża i Kaplica
                               • Park
                                • Pałac
                                 • Łącznik
                                  • Lewe skrzydło
                                   • Prawe skrzydło
                                • Pozostałe inwestycje
                                 • Aktualności
                                  • Kontakt
                                   • Galeria pozostałe inwestysje
                                    • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                     • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                      • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                    • Przetargi
                                     • Dofinansowanie
                                      • Sklep
                                       • Filmy