Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca

Kształcimy nowe kadry - Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,  uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych – Pedagogika Tańca. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia poprowadzą pedagodzy obu instytucji oraz zaproszeni do współpracy specjaliści. Studenci będą korzystać m.in. z infrastruktury dostępnej w siedzibie Zespołu „Śląsk”: sal dydaktycznych, ćwiczeniowych oraz koncertowych. Nauka potrwa trzy semestry i zakończy ją koncert dyplomowy.

Nowy kierunek powstał na mocy porozumienia podpisanego przez częstochowski Uniwersytet i Zespół „Śląsk” w maju 2017 roku. Strony zadeklarowały wówczas podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie m.in.: organizacji przedsięwzięć artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale i wystawy, organizacji wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym, propagowanie kultury narodowej i ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu śląskiego oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla studentów, etnografów, etnologów, etnochoreografów, etnomuzykologów i folklorystów.
Rozwijająca się współpraca pomiędzy instytucjami zaowocowała rozpoczęciem kształcenia nowych kadr artystycznych na podyplomowym kierunku Pedagogika Tańca.

Studia skierowane są do osób z dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich, które chcą podnieść lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje upoważniające do prowadzenia zajęć tanecznych na różnych szczeblach edukacji dzieci, młodzieży  i dorosłych.
Warunkiem koniecznym do podjęcia nauki jest odpowiednia sprawność fizyczna i stan zdrowia (poświadczony przez lekarza) pozwalający na uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz doświadczenia taneczne - co najmniej na poziomie podstawowym.

Celem, zarówno uczelni jak i Zespołu „Śląsk”, jest praktyczne i teoretyczne kształcenie pedagogów w różnych kierunkach i technikach tanecznych, przygotowanie pedagogów do pracy w placówkach oświatowych różnych szczebli, podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy w dziedzinie pedagogiki tańca oraz stworzenie spójnego systemu edukacji pedagogicznej ze specjalistycznym kształceniem fizycznym, kulturalnym i artystycznym. Wysoki poziom kształcenia zapewnią wykładowcy Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz specjaliści zewnętrzni, reprezentujący odpowiednie doświadczenie praktyczno-zawodowe. W programie studiów, obok historii i metodyki tańca klasycznego, współczesnego i ludowego, znajdują się także zajęcia m.in. z emisji głosu, fizjologii wysiłku fizycznego, anatomii funkcjonalnej, biomechaniki, odnowy biologicznej z elementami fizjoterapii i wiele innych.

W ramach studiów ich uczestnicy będą zobowiązani do zaliczenia 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz 120 godzin praktyk dydaktycznych w szkole. Aby uzyskać dyplom, oprócz egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów, będą musieli pozytywnie zaliczyć przygotowanie koncertu dyplomowego,  na którym w formie etiud tanecznych przedstawione będą oryginalne, autorskie dzieła uczestników studiów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i programu edukacyjnego są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/
Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia Uczelni w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, kontaktu telefonicznego 034 3784 297 i mailowego pod adresem d.jamrozik@ujd.edu.pl


Zobacz również

 • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
  • Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca
   • RODO obowiązek informacyjny
    • Przyjaciele
     • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
      • Inwestycje
       • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
        • Kontakt
         • Aktualności
          • O projekcie
           • Galeria
            • Stan obiektów przed realizacją I etapu
             • Brama cesarska
              • Dom Pracy Twórczej
               • Pałac
                • Pawilon im. E. Kamińskiej
                • Stan obiektów po realizacji I etapu
                 • Dom Pracy Twórczej
                  • Wieża i Kaplica
                   • Pałac
                    • Pawilon
                    • Stan przed realizacją II i III etapu
                     • Alejki i ogrodzenie
                      • Garaże
                       • Wieża i Kaplica
                        • Lewe skrzydło
                         • Łącznik
                          • Portiernia
                           • Prawe skrzydło
                           • Bieżąca realizacja Projektu
                            • Garaż wielostanowiskowy
                             • Wieża i Kaplica
                              • Park
                               • Pałac
                                • Łącznik
                                 • Lewe skrzydło
                                  • Prawe skrzydło
                               • Pozostałe inwestycje
                                • Aktualności
                                 • Kontakt
                                  • Galeria pozostałe inwestysje
                                   • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                    • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                     • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                   • Przetargi
                                    • Dofinansowanie
                                     • Sklep