Artystyczne Ognisko Wokalno - Baletowe 
im. Elwiry Kamińskiej

Artystyczne Ognisko Wokalno - Baletowe
im. Elwiry Kamińskiej

Artystyczne Ognisko Wokalno Baletowe im. Elwiry Kamińskiej

Zapraszamy dzieci uzdolnione muzycznie, które chcą rozwijać się wokalnie i tanecznie, do rozpoczęcia kształcenia w Artystycznym Ognisku Wokalno-Baletowym w Koszęcinie, od września 2021 roku. Zapewniamy Państwa o zastosowaniu w trakcie warsztatów działań profilaktycznych, wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego, przeciwdziałających COVID-19 i promujących zdrowie.

Grupowe warsztaty, prowadzone w ramach ogniska przez wykwalifikowanych pedagogów, zapewniają dzieciom rozwój muzyczny w zakresie nauki śpiewu i różnych form ruchu. Są ciekawą i rozbudowaną propozycją wstępnego kształcenia dzieci w kierunku artystycznym. Więcej informacji na temat ogniska i proponowanych warsztatów można uzyskać na stronie www.zespolslask.pl oraz pod numerem tel. 34 3106 403. Zapraszamy!

Uwaga !
Przedłużamy zapisy do 6 września 2021 r.
Zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia.


Karta zgłoszenia

Oświadczenie uczestnika

Regulamin warsztatów

Plan ogniska


Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im .Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel: +48 34 310 64 03,
e-mail:centrum.edukacji@zespolslask.pl

polecamy