Zakończenie Letniej Szkoły Artystycznej

01VIII 22

Zakończenie Letniej Szkoły Artystycznej

Tegoroczną edycję Letniej Szkoły Artystycznej zakończyliśmy wraz z upływem miesiąca lipca. Renomowany cykl międzynarodowych wydarzeń edukacyjno-artystycznych skupił w Koszęcinie uzdolnioną młodzież z zakresu wybranych sztuk pięknych. W ramach warsztatów Master Class (6-12 lipca) dla uczniów szkół baletowych młodzi adepci sztuki tańca rozwijali umiejętności w technikach tańca klasycznego, tańca współczesnego, charakterystycznego - hiszpańskiego i ludowego. Warsztaty prowadzili renomowani specjaliści i pedagodzy z poszczególnych dziedzin tańca w składzie międzynarodowym. Kierownictwo artystyczne warsztatów i opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawowała Aleksandra Stanisławska - wicedyrektor do spraw artystycznych Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi.

Podczas warsztatów tańca klasycznego, prowadzonych przez Karline Marion i Swietłanę Basyrową-Potargowicz pracowano z wykorzystaniem dwóch metod: szkoły rosyjskiej (metoda Agrippiny Waganowej) i szkoły francuskiej. Na zajęciach tańca współczesnego, pod kierunkiem Simon’a Riccardi-Zani i Izabeli Zawadzkiej, realizowano ćwiczenia łączące tradycyjną lekcję tańca współczesnego z zadaniami związanymi z improwizacją. Grupy biorące udział w warsztatach tańca hiszpańskiego (kierownictwo - Rosa Olimpia Estrella) zapoznały się z podstawowymi krokami, charakterem tańca południowej części Europy oraz elementami tańca z rekwizytem. Międzynarodowe warsztaty w szerokim zakresie objęły również polskie tańce ludowe, prowadzone przez Małgorzatę Borowiec, w tym tańce z regionu kaszubskiego oraz wybrane tańce narodowe.

Tegoroczny cykl wydarzeń Letniej Szkoły Artystycznej zakończył koncert artystyczno-edukacyjny jako podsumowanie pracy uczestników, pedagogów i specjalistów. Otwarty dla publiczności w dniu 11 lipca był prezentacją różnych form i technik tańca - od klasycznego, hiszpańskiego, polskich tańców narodowych i ludowych, po taniec współczesny. Prezentacja przygotowanych choreografii, precyzja wykonania i czytelny przekaz wewnętrznych odczuć tancerzy uzyskały pozytywny odbiór licznie zgromadzonej podczas koncertu widowni.

W dniach od 13 do 21 lipca, w ramach edycji Letniej Szkoły Artystycznej, gościliśmy również w naszej siedzibie opiekunów i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. Podczas pobytu 45-osobowa grupa uczestniczyła w warsztatach edukacyjno-artystycznych prowadzonych przez pedagogów i instruktorów Zespołu „Śląsk”. Dopełnieniem zajęć usprawniających technikę tańca klasycznego były warsztaty teatralne, doskonalące zachowania dzieci na scenie, pracę z mikrofonem i postawę sceniczną. Podczas zajęć młodzi artyści uczyli się również ekspresyjnego wyrażania przeżyć i uczuć w etiudach teatralnych oraz treści zawartych w wierszu, czy piosence.