18X 21

"Jak Ojciec i Syn" - w hołdzie wielkim Polakom

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, w wypełnionej po brzegi Bazylice Jasnogórskiej, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" pod batutą Zygmunta Magiery zaprezentował prawykonanie oratorium „Jak Ojciec i Syn", do muzyki Włodzimierza Krawczyńskiego i tekstu Tadeusza Szymy. Opracowanie na orkiestrę Tomasz Chmiel. Honorowy patronat nad koncertem objęli metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski.

Koncert został zorganizowany przez częstochowskie Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater wraz z ojcami paulinami z Jasnej Góry. Był swoistą opowieścią o dwóch wielkich Polakach w związku z uroczystością Beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 43. rocznicą wyboru św. Jana Pawła II na papieża. Nieprzypadkowe było także miejsce prawykonania oratorium – Bazylika na Jasnej Górze. Dla obu tych wielkich postaci, jasnogórski klasztor był miejscem o niezwykłym znaczeniu, do którego pielgrzymowali i podkreślali przewodnictwo Matki Boskiej w swojej kapłańskiej posłudze. Jak przypomniało biuro prasowe Jasnej Góry: „Przez całe życie Karol Wojtyła był gorliwym czcicielem Najświętszej Maryi Panny i ten kult i nabożeństwo uczynił treścią swojego życia
i posługiwania. Wielkim umiłowaniem darzył maryjne sanktuaria, w tym dwa szczególnie Kalwarię Zebrzydowską i Jasną Górę. Do tych sanktuariów pielgrzymował od lat dziecięcych”. Na Jasną Górę kard. Wojtyła pielgrzymował jako duszpasterz z młodzieżą akademicką oraz indywidualnie. Przybywał do Częstochowy bardzo często jako biskup - uczestniczył w konferencjach, rekolekcjach, wygłaszał kazania i odprawiał Drogę Krzyżową. Już jako papież Jan Paweł II odwiedzał Jasną Górę sześciokrotnie.

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński sam nazwał siebie Prymasem Jasnogórskim, ponieważ całe jego życie upływało w łączności z Jasnogórską Maryją – Królową Polski. Udokumentowane są aż 603 dni pobytu Księdza Prymasa na Jasnej Górze. Z Mszą św. prymicyjną przyjechał na Jasną Górę, aby „mieć Matkę, która nie umiera”. Po sakrę biskupią także przybył na Jasną Górę, a w herbie biskupim
i prymasowskim umieścił wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Mówił potem: „Matka Boża Jasnogórska w moim herbie to nie ozdoba, to program mego biskupiego i prymasowskiego życia”. Pod koniec życia Prymas powiedział wymowne słowa: „Cokolwiek bym powiedział o moim życiu, jakkolwiek bym zestawił moje pomyłki, to na jednym odcinku się nie pomyliłem: na drodze duchowej na Jasną Górę”. („O Jasnogórskim Prymasie - rozmowa z przeorem Jasnej Góry”)

Jeśli do tej szczególnej symboliki Jasnej Góry dodać wyjątkową datę prapremierowego wykonania oratorium „Jak Ojciec i Syn” – 43. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu św. Jana Pawła II – wyłania się obraz podniosłego wydarzenia kulturalno-religijnego, z jakim bez wątpienia mieliśmy do czynienia w sobotni wieczór. Owacja na stojąco i pojawiające się głosy o arcydziele w wykonaniu solistów, chóru
i orkiestry Zespołu „Śląsk” – niech będą najlepszą recenzją jasnogórskiego koncertu.   

Soliści, chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpili pod batutą Zygmunta Magiery. Za przygotowanie chóru odpowiadał Krzysztof Anczyk. Partie solowe wykonali: Joanna Cierniak – sopran, Izabela Wojtasik – sopran, Magdalena Zając – sopran, Piotr Szolka – baryton. Recytacja – Piotr Hankus.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Wspólnota Gaude Mater z Częstochowy oraz ojcom paulinom z Jasnej Góry za zaproszenie do współpracy i organizację tego wyjątkowego wydarzenia. (AK)