11X 21

"A to Polska właśnie" – w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym

Pod patronatem honorowym Posła RP Szymona Giżyńskiego, w piątkowy wieczór 8 października, w częstochowskim Klubie „Politechnik” odbył się patriotyczny koncert „A to Polska właśnie” – w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym. Z programem ludowo-narodowym wystąpił chór, balet i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater.

„A to Polska właśnie” to program ukazujący piękno kultury narodowej, na tle bogactwa spuścizny regionalnej. Taneczno-wokalna podróż po wielu regionach kraju jest pięknym wyrazem umiłowania Ojczyzny. Program znakomicie wpisał się więc w motyw wiodący piątkowego spotkania w Częstochowie – pamięć o polskich bohaterach powojennej historii.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński gratulując Stowarzyszeniu realizacji przedsięwzięcia, podziękował za ogrom wrażeń i duchowych przeżyć, a członkom Zespołu ,,Śląsk” gratulował wybitnych talentów i maestrii artystycznej, określając projekt jako ,,manifest polskości”. W swym przemówieniu nawiązał do trudnych i tragicznych lat naszej powojennej historii, do losu Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych i ich kapelana księdza Władysława Gurgacza, który do końca trwał przy tych niezłomnych obrońcach suwerenności Polski. („Gazeta Częstochowska” 08-10-2021)

Licznie przybyła publiczność z aplauzem przyjmowała kolejne tańce i pieśni, a na koniec zgotowała artystom owacje na stojąco. (AK)