Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Facebook

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A+

Wspieramy muzyczne talenty - porozumienie o współpracy z Gminą Bobrowniki14 Września 2020

14 września w Sali Zielonej Pałacu w Koszęcinie, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” a Gminą Bobrowniki, polegające na współprowadzeniu Szkolnej Orkiestry Dętej „Alegretto” z Rogoźnika. W ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zespół „Śląsk” przekaże Orkiestrze instrumenty, obejmie młodych muzyków patronatem oraz opieką merytoryczną.

Umowa o współpracy merytorycznej Zespołu „Śląsk” i Gminy Bobrowniki obejmuje zakres współprowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej „Alegretto” ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Rogoźniku. „Strony podejmują działania mając na uwadze istotną rolę edukacji artystycznej i regionalnej w zakresie kultywowania rodzimej tradycji i krzewienia jej wśród mieszkańców województwa śląskiego, jak również promocji zachowań twórczych jako elementu spajającego współczesne społeczeństwo” – czytamy w treści umowy.

Do obowiązków Zespołu „Śląsk” wynikających z treści dokumentu będzie należało przekazanie w bezpłatne użytkowanie instrumentów muzycznych zakupionych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, na okres 5 lat. Zespół będzie także sprawował opiekę merytoryczną nad Orkiestrą prowadząc cyklicznie warsztaty artystyczne w siedzibie Zespołu, umożliwi także młodzieży zaprezentowanie swoich umiejętności podczas koncertów organizowanych w koszęcińskim pałacu. Instytucja zobowiązuje się także do inicjowania i współorganizowania różnego rodzaju imprez mających na celu popularyzację twórczości muzycznej orkiestr dętych. Umowę podpisali: Zbigniew Cierniak, Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Małgorzata Bednarek, Wójt Gminy Bobrowniki. Dokument obowiązuje strony od momentu podpisania do 31 grudnia 2025 roku. (AK)

Powrót