Gościliśmy laureatów jubileuszowej edycji "Śląskiego Śpiewania"20 Listopada 2018

Od 16 do 18 listopada gościliśmy w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” z Orzesza pod kierownictwem Marii Gawlik oraz Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” z Suszca pod kierownictwem Haliny Gryszko. Pobyt grup odbył się w ramach nagrody ufundowanej przez Dyrektora Zespołu „Śląsk” dla laureatów Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”.

W harmonogramie atrakcyjnego, trzydniowego pobytu dla wyróżnionych zespołów artystycznych ujęta została rozszerzona oferta warsztatowo-edukacyjna, zawierająca zajęcia etnograficzne, taneczne, plastyczne i wokalne. Uczestnicy zasłużonych zespołów wokalno-instrumentalnych w przystępny sposób doskonalili umiejętności ruchowe i taneczne na zajęciach z zakresu regionalnych tańców Beskidu Śląskiego, prowadzonych przez instruktor Aleksandrę Żaczkovą. Elementy tańców narodowych wraz z techniką ich poprawnego wykonywania przekazała Beata Danielska. Ćwiczenia wokalne i naukę pieśni śląskich w ramach warsztatów wokalnych poprowadził Marian Chrobok. Ciekawą lekcją o tradycjach i polskim folklorze, wzbogacającą dotychczasowe wiadomości, były warsztaty „Wiedza o kulturze i tradycjach Śląska” prowadzone przez Ewę Kruszynę. Duże  zainteresowanie wśród uczestników zyskały warsztaty plastyczne, na których uczestnicy pod kierunkiem Anny Osłowskiej wykonywali elementy zdobnicze na bazie papieroplastyki i bibułkarstwa. Dopełnieniem oferty edukacyjnej było zwiedzanie - jednego z największych w Polsce - koszęcińskiego kompleksu pałacowo-parkowego wraz z Ewą Kruszyną jako przewodnikiem. W zrewitalizowanym pałacu na komfortowy pobyt wpłynęło również bogate zaplecze gastronomiczne, którego domeną są śląskie dania regionalne.

Realizacja przyznanych nagród odbyła się również w dwa październikowe weekendy. W terminach 19-21 oraz 26-28 października 2018 roku do Koszęcina przyjechała nagrodzona grupa wokalno-instrumentalna z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, działająca przy Urzędzie Miasta w Cieszynie oraz grupa wokalno-instrumentalna „Frelki” ze SP Nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu. (KB)

Powrót